AKŞAM LİSESİ

AKŞAM LİSESİ

Özel Fatma Baş Akşam Lisesi Akşam lisemiz 2006-2007 eğitim öğretim yılından itibaren hizmet etmektedir. Öğrenci kontenjanı 641 olup 30 öğretmen ve idarecisiyle eğitime yön vermektedir. Okulumuzun sınıfları teknolojik altyapıya sahip olup sınıflarımızın tamamında...
ANADOLU LİSESİ

ANADOLU LİSESİ

Fatma Baş Anadolu Lisesi Fatma Baş Anadolu Lisesi Atatürk İlkeleri’nin ve Atatürkçülüğün bir anlayış olarak yerleşmesini sağlamayı ilke edinmiştir. Okulumuz öğrencilerinin eleştiri güçlerini ve eleştirel bakış açılarını korumalarını ve yaşam boyu yapıcı bir...
ORTA OKUL

ORTA OKUL

Ortaokul Eğitimi Ortaokul dönemi, öğrencilerin tüm eğitim-öğretim hayatının temellerinin atıldığı, hayat başarısının şekillendiği yıllardır. Öğrencilerin örf ve adetlerimiz çerçevesinde ruhsal, ahlaki, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesi sağlanır. Milli kimlik...
İLK OKUL

İLK OKUL

     Fatma Baş İlkokulu İlkokulun tüm derslerinde aşağıda belirtilen 8 ortak becerinin kazandırılma çalışmaları yoğun olarak gerçekleştirilmektedir: Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, Eleştirel düşünme, Yaratıcı düşünme, İletişim kurma, Problem çözme,...
ANA SINIFI

ANA SINIFI

Özel Fatma Baş Ana Sınıfı Doğumdan, Zorunlu Eğitim Yaşına Kadar, Çocukların Gelişim Özellikleri, Bireysel Farklılıkları ve Yetenekleri Göz Önüne Alınarak, Çocukların Sağlıklı Bir Biçimde Fiziksel, Duygusal, Dil, Sosyal ve Zihinsel Yönden Gelişimlerini Sağlayıcı,...